INSTAGRAM

Regulamin konkursów

REGULAMIN KONKURSÓW

organizowanych przez

Symfonia – Centrum Terapii i Rozwoju Kornelia Jagodzińska

§ 1

Postanowienia ogólne

Organizatorem Konkursów ( dalej „Konkursy”) jest   Symfonia – Centrum Terapii i Rozwoju Kornelia Jagodzińska z siedzibą ul. Bóżnicza 15/6, 61-751 Poznań NIP 782286111

 Niniejszy Regulamin określa zasady przebiegu Konkursów i zasady udziału w Konkursach (zwany dalej jako „Regulamin”).

§ 2

Uczestnictwo w Konkursie

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (określane jako „Uczestnik”), które:

mają ukończone 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

udzieliły odpowiedzi na pytanie konkursowe zawartym w poście na portalu Facebook. Wysłanie odpowiedzi jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

W Konkursach nie mogą brać udziału członkowie Komisji konkursowej, ani osoby z nimi spokrewnione. Uczestnikiem konkursu zostaje osoba, która umieszcza komentarz pod postem konkursowym na profilu Organizatora oraz jest fanem lub obserwującym strony/profilu Organizatora. Poprzez określenie „fan strony” rozumie się osobę, która kliknęła przycisk „Lubię to” dotyczący profilu Organizatora @symfoniacentrum. Poprzez obserwującego stronę rozumie się osobę, która kliknęła przycisk „obserwuj” dotyczący profilu Organizatora @symfoniacentrum.

§ 3

Przebieg Konkursu

Organizator powoła Komisję konkursową (zwany dalej jako „Komisja konkursowa”), w skład której wejdą dwie osoby, do zadań których będzie należało układanie pytań konkursowych, umieszczanie informacji o konkursach oraz pytań konkursowych na portalu Facebook facebook.com/symfoniacentrum lub na stronie internetowej www.symfoniacentrum.pl, rozstrzyganie konkursu i wyłanianie zwycięzców, a także przydzielanie nagród zwycięzcom Konkursów.

Konkurs trwa od momentu jego ogłoszenia na profilu @symfoniacentrum na Facebooku. Przez ogłoszenie konkursu rozumie się umieszczenie przez Komisję konkursową pytania/pytań konkursowych, wskazanie nagrody/nagród i ich ilości oraz daty zakończenia konkursu.

Odpowiedzi na pytania konkursowe udziela się przez dodanie komentarza w poście umieszczonym przez Komisję konkursową na profilu @symfoniacentrum na portalu Facebook od chwili ogłoszenia Konkursu, aż do jego terminu zakończenia podanego w poście konkursowym.

Uczestnik może udzielić tylko jednej odpowiedzi konkursowej. W przypadku udzielenia dwóch lub więcej odpowiedzi, tylko odpowiedź widoczna jako pierwsza na profilu Organizatora jest uznawana za odpowiedź na pytanie konkursowe. Odpowiedzi udzielone po czasie zakończenia konkursu nie będą brane pod uwagę w wyłanianiu Zwycięzców Konkursu.

Komisja konkursowa wyłania zwycięzcę/ zwycięzców Konkursu spośród nadesłanych odpowiedzi, które to odpowiedzi były nadesłane w czasie trwania konkursu.

Zwycięzcami konkursu są Uczestnicy, którzy udzielą poprawnej odpowiedzi na pytania konkursowe i zostali wyłonieni jako Zwycięzcy przez Komisję konkursową. Ilość nagród jest ograniczona i jest określana w poście konkursowym na profilu @symfoniacentrum na portalu Facebook.

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na profilu @symfoniacentrum na portalu Facebook po wyłonieniu zwycięzców przez Komisję konkursową.

Przesłanie odpowiedzi konkursowej jest jednoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że treść przesłanej przez niego odpowiedzi nie narusza żadnych przepisów prawa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść odpowiedzi udzielanej przez Uczestników Konkursu.

§ 4

Nagrody

Ogłoszenie nagrody i wyłonienie zwycięzcy/ zwycięzców odbędzie się na profilu @symfoniacentrum na portalu Facebook w komentarzu pod postem konkursowym lub w osobnym poście na profilu Organizatora.

Nie istnieje możliwość odstąpienia nagrody innym osobom. Nie istnieje możliwość zamiany nagrody na nagrodę finansową, ani zamiany na inną nagrodę.

Zwycięzcy nagrodzeni w Konkursie podadzą adres mailowy doręczenia nagrody poprzez napisanie na portalu Facebook wiadomości prywatnej Organizatorowi. Niepodanie adresu mailowego w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu oznacza dobrowolną rezygnację z nagrody. Uczestnik odbierając nagrodę oświadcza, że jest świadomy, iż w przypadku, którym wartość nagrody przekracza 100 zł, nagroda podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

§ 5

Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące nagród konkursowych należy zgłaszać w formie e-mail Organizatorowi na adres symfonia.kontakt@gmail.com

§6

Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem: www.symfoniacentrum.pl/regulamin-konkursow

Uczestnik oświadcza, że przystępując do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora następujących danych osobowych: imienia, nazwiska i podanych danych użytkownika na portalu Facebook, w celu rozstrzygnięcia konkursu i wyłonienia zwycięzców konkursu. Dane osobowe przetwarzane będą  przez czas trwania konkursu. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są umieszczone na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://symfoniacentrum.pl/polityka-prywatnosci

Portal Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, powiązany, ani przeprowadzany przez portal Facebook. W przypadkach, będących nieuregulowanymi w niniejszym Regulaminie, ewentualne wątpliwości dotyczące konkursu lub regulaminu będą rozstrzygane przez organizatora lub komisję konkursową.

X

  Jeśli chcesz być na bieżąco z aktualnymi warsztatami i wydarzeniami zapisz się do newslettera
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowych (newsletter). Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest...Zobacz całą treść


  1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Symfonia – Centrum Terapii i Rozwoju Kornelia Jagodzińska z siedzibą ul. Bóżnicza 15/6, 61-751 Poznań NIP 7822861111
  2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celach marketingowych Administratora, w tym przesyłania informacji handlowych (newsletter). Dążymy do ciągłego ulepszania naszych usług, dlatego chcemy dostarczać tylko interesujące Panią/Pana i spersonalizowane informacje i aby to osiągnąć będziemy korzystać z profilowania.
  3. Wszelkie pytania odnośnie przetwarzania przez nas danych, czy praw jakie Pani/Panu w związku z tym przysługują, proszę o przesłanie maila na adres biuro@symfoniacentrum.pl
  4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie umowy o świadczenia usługi (t.j. art. 6 lit. ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej: „RODO”).
  5. W przypadku profilowania podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jakim jest najlepsze dopasowanie przesyłanych informacji do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań.
  6. Dane będą przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wsparcia w tym usługi księgowe, kadrowe oraz IT przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z nami i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Poza wymienionymi podmiotami Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez nas do czasu rozwiązania umowy lub przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  8. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania.
  9. Ma Pani/Pan prawo do zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.
  10. W celu realizacji jednego ze swoich praw prosimy o kontakt z nami korzystając z podanego wyżej adresu mailowego.
  11. Komunikacja elektroniczna między sprzętem Uczestnika, a Administratorem podczas gromadzenia danych osobowych jest zaszyfrowana (SSL). Bazy danych zabezpieczone są przed nieuprawnionym dostępem do nich przez osoby trzecie.
  12. Przekazanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody w zakresie udziału w usłudze Newsletter jest dobrowolne.